Komisje produkcyjne Komisje produkcyjne - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Komisje produkcyjne

Innym rodzajem komisji często spotykanym w przedsiębiorstwach jest komisja zajmująca się działalnością produkcyjną. Jest ona często łączona z komisją technologiczną lub badawczą, a czasami z komisją projektowania nowych wyrobów te ostatnie występują najczęściej samodzielnie. Komisja taka może mieć na czele prezesa rady nadzorczej czy dyrektora branżowego, a członkami jej przeważnie bywają dyrektorzy do spraw technologii i zbytu oraz kierownicy produkcji oddziałów terenowych. Nierzadko spotyka się w takich komisjach wiceprezesa rady do spraw finansowych oraz specjalistów sztabowych, takich jak kierowników komórek ekonomicznych czy komórek badań rynku. Główną funkcją komisji jest koordynacja polityki produkcyjnej poszczególnych zakładów wchodzących w skład przedsiębiorstwa oraz ich różnych wydziałów funkcjonalnych.

Komisje do spraw zbytu. Problemy związane z nową produkcją mogą być rozpatrywane przez komisję produkcyjną, komisję do spraw rynkowych lub polityki zbytu, albo przez komisję specjalną do spraw nowej produkcji. Jednakże zakres działalności typowej komisji do spraw rynkowych lub polityki zbytu obejmuje szerokie i skomplikowane zagadnienia związane z polityką zbytu i dystrybucji wyrobów przedsiębiorstwa, jak również problemy dotyczące przeglądu i analizy wytwarzanych przez przedsiębiorstwo dóbr. Komisja taka miałaby więc do spełnienia poważne zadanie w zakresie planowania oraz koordynacji interesów przedsiębiorstwa w dziedzinach dotyczących właściwego ich wyboru, dalszego rozwoju, samego procesu wytwarzania i dystrybucji określonego produktu. Pod pewnymi względami dziedziny te znajdują się w zasięgu kompetencji kierownictwa przedsiębiorstwa lub komisji doradczej na szczeblu dyrekcji lecz wiele przedsiębiorstw doszło do wniosku, że rozpatrywanie i badanie spraw przez specjalnie powołaną komisję do spraw rynkowych lub do spraw nowej produkcji, poważnie ułatwia i upraszcza podejmowanie decyzji przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa.

Leave a Reply