Komisje do spraw specjalnych Komisje do spraw specjalnych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Komisje do spraw specjalnych

Pomimo że studiowanie działalności takich komisji jest połączone z trudnościami, wyniki badań dokonane przez Holdena, Fisha i Smitha 13 wykazały, że poza omówionymi wyżej rodzajami powołuje się również komisje stałe dla przewidywań rynkowych, ubezpieczeń, donacji, polityki inwestycyjnej, patentów, mieszkaniowe, komisje do spraw druków, formularzy, oceny personelu, spisów inwentarzowych i problemów międzywydziałowych.

Komisje do spraw specjalnych. Komisje tego rodzaju są powoływane dla wielorakich celów. Mogą być powoływane na bardzo krótki okres czasu, a nawet tylko na jedno zebranie dla omówienia jednego, niepowtarzalnego problemu mogą też działać przez dość długi czas zgodnie z programem działania rozciągającym się na miesiące, a nawet lata. Cechą charakterystyczną komisji do spraw specjalnych jest to, że jest ona powoływana w pewnym celu uznanym za doraźny i jest rozwiązywana natychmiast po zrealizowaniu tego celu. Przykładem tego jest jedno z wielkich przedsiębiorstw konstrukcji samolotowych, w którym powołano komisję dla koordynacji produkcji i zbytu specjalnego samolotu transportowego dla lotnictwa wojskowego i rozwiązano ją po wykonaniu zadania. W innym przedsiębiorstwie powołano komisję w celu rozpatrzenia sprawy zmiany lokalizacji siedziby centrali przedsiębiorstwa. Po opracowaniu przez komisję dyrektyw, które zresztą zostały zaakceptowane, uznano, że komisja wykonała swoje zadanie i rozwiązano ją. Z punktu widzenia komisji żaden aspekt tego problemu nie wymagał dalszych rozważań.

Leave a Reply