Komisja jako narządzie dokonywania badań i opracowań Komisja jako narządzie dokonywania badań i opracowań - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Komisja jako narządzie dokonywania badań i opracowań

Nie można 'powiedzieć, aby komisje nie brały udziału w ogóle w procesie zarządzania. Jak już zauważono analizując rodzaje komisji, korzyści z obrad grupowych i udziału grupy w kwestiach polityki mogą okazać się bardzo cenne w przypadku komisji o charakterze doradczym. Większość komisji w przedsiębiorstwach wykonuje te funkcje, a podejmowanie decyzji i zarządzanie pozostawia się 'kierownikom liniowym, dla których komisje stanowią ciało doradcze. Jak stwierdził Ralph Cordiner, prezes rady nadzorczej General Electric Company „nie mamy komisji do podejmowania takich decyzji, które powinny być podejmowane przez jednostki” 15. Ł

Komisja jako narządzie dokonywania badań i opracowań. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest używanie komisji do prowadzenia badań i dokonywania opracowań. Zebranie, w którym uczestniczy kilka osób, nie może zajmować się pracą badawczą czy studiowaniem jakiegoś problemu, chociaż może być właściwym organem dla oceniania i krytyki rezultatów badań. Zrozumiałe jest jednak, że jeżeli rozwiązanie problemu wymaga danych, których komisja nie ma, żadna dyskusja czy rozważania bez względu na to, jak długo by one trwały nie jest w stanie uzupełnić brakujących informacji. Kompletowanie danych jest typową funkcją jednoosobową, choć można również koordynować działalność jednostek przydzielając grupie zadania rozbite na wycinki do opracowania przez poszczególnych jej członków. Większość komisji może więc pracować efektywnie właściwie tylko dzięki pomocy sztabu. Pracownicy komórek badawczych przedstawiający analizy różnych wybranych kierunków działania, dotychczasowej działalności lub wnikliwie rozważone sugestie dotyczące przyszłej działalności przedsiębiorstwa, pomagają w działaniu każdej komisji zajmującej sdę opracowywaniem planów przedsiębiorstwa. .

Leave a Reply