Komisja i osiągniecie porozumienia Komisja i osiągniecie porozumienia - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Komisja i osiągniecie porozumienia

Te koszty i straty czasu stają się jeszcze bardziej dotkliwe, gdy komisja rozważa problem, który mógłby być z równym lub większym powodzeniem rozwiązany przez jedną osobę lub przez jedną osobę przy pomocy mniejszej grupy niżej płatnych pracowników. Zatem korzyści z pracy komisji muszą być tej miary, aby skompensować straty.

Osiągnięcie porozumienia. Kiedy komisje mają za zadanie wspólne wyciągnięcie pewnych wniosków czy podjęcie jakichś decyzji, może wyniknąć niebezpieczeństwo, że działalność komisji będzie mało efektywna lub nawet bez praktycznego znaczenia. Jeśli sprawa przekazana komisji jest bardzo prosta i jasna, nie może być różnicy zdań i wtedy czas spędzony na posiedzeniu jest czasem niepotrzebnie straconym. Jeśli natomiast istnieją różnice poglądów, może się zdarzyć, że wspólna płaszczyzna porozumienia wszystkich lub przynajmniej większości członków komisji obejmować będzie mało istotne aspekty problemu (kompromis na najniższym szczeblu wspólnym dla zespołu). Będzie to na pewno mniej pozytywny i skuteczny sposób działania niż rozważanie wszystkich aspektów sprawy przez jedną osobę i wyciągnięcie przez nią wniosków. Ze względu na trudność znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia należy się dziwić, że działalność komisji jest na ogół „nieszkodliwa” lub też nie wykracza poza postanowienie, aby daną działalność odłożyć.

Niebezpieczeństwo biernego akceptowania narzuconych członkom komisji rozwiązań wzrasta proporcjonalnie do wymaganej większości głosów. Nawet komisje, których działalność opiera się na zasadzie zwykłej większości głosów, dążą do utrzymania jednomyślności. Małe grupy ludzi powodowane np. uprzejmością lub wzajemnym szacunkiem szukają często takich rozwiązań, które byłyby do przyjęcia przez wszystkich. Ponieważ członkowie komisji są na ogół wybierani spośród ludzi równych sobie stanowiskiem, ich niechęć narzucania swojej woli opornej mniejszości jest zrozumiała. W związku z tym istnieje jednakże możliwość podejmowania decyzji o niewielkim znaczenitl.

Leave a Reply