KIEROWNICTWO WIELOOSOBOWE A JEDNOOSOBOWE KIEROWNICTWO WIELOOSOBOWE A JEDNOOSOBOWE - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

KIEROWNICTWO WIELOOSOBOWE A JEDNOOSOBOWE

Z kierownictwem wieloosobowym spotykamy się często zarówno w przedsiębiorstwach jak i w administracji państwowej, mimo że komisje nie mające uprawnień kierowniczych są dużo liczniejsze niż komisje sprawujące funkcje kolektywnego kierownictwa. Chociaż gromadzono dużo doświadczeń w dziedzinie pracy komisji i kierownictwa wieloosobowego, korzyści, jakie daje kierownictwo wieloosobowe w porównaniu z kierownictwem jednoosobowym, nie były dotąd przedmiotem głębszych studiów.

Wyniki badań decyzji grupowych i indywidualnych przeprowadzone przez American Management Association. American Management Association podjęło próbę określenia korzyści wynikających z decyzji grupy w porównaniu z decyzją indywidualnąu. Dzięki rozmowom z kierownikami i analizie dokumentów około dwudziestu reprezentacyjnie wybranych przedsiębiorstw, pracownicy stowarzyszenia doszli do ciekawych rezultatów. Rozbijając funkcję zarządzania na 12 czynników, plan badań określa z grubsza propozycje różnych funkcji kierowniczych, które mogą być: 1) wykonywane w sposób efektywny przez komisję (grupę), 2) wykonywane efektywnie przez komisję lecz bardziej efektywnie przez jednostkę), 3) wykonywane przez jednostkę przy pomocy komisji, 4) efektywnie wykonywane tylko przez jednostkę.

Leave a Reply