Kierownictwem wieloosobowe a planowanie Kierownictwem wieloosobowe a planowanie - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Kierownictwem wieloosobowe a planowanie

Jedną z dziedzin zarządzania, w której kierownictwo wieloosobowe jest najczęściej spotykane, jest działalność polegająca na wytyczaniu polityki przedsiębiorstwa. Wiele firm powołuje komisje wykonawcze lub kierownicze, których praca polega na opracowywaniu planów i określaniu zasadniczych kierunków 'polityki. Komisjom tym nadaje się rozmaite nazwy. W General Motors są komisje do spraw operacji i do spraw finansowych. W zakładach Forda jest komisja do spraw polityki the Chesapeake and Ohio Railway Company powołały komitety planujące the Continental Oil Company — komisję do spraw zarządzania the Westinghouse Electric Corporation — komisję planowania, a Phillips Petroleum Company — komisję do spraw operacji9.

Oczywiście zakres uprawnień komisji do spraw planowania czy komisji do spraw polityki różni się w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, lecz ich wpływ na proces podejmowania decyzji w tych dziedzinach jest może większy niż w jakichkolwiek innych. Komisje te przez s W. H. Mylander Management by Executive Committee, „Harvard Business Review”, t. 33, nr 3 (maj-czerwiec 1955).

Komisje te omawia E. Dale Planning and Developing the Company Organization Structure, „Research Report”, nr 20, New York 1952, American Management Association, s. 94 i nast. zwrócenie szczególnej uwagi na planowanie zaangażowane są również w kontroli w celu uzyskania efektywności nie wystarczy bowiem tylko opracować plan, należy również wprowadzić takie metody sterowania przedsiębiorstwem, aby zadania planu mogły być wykonane.

Leave a Reply