Jednolitość polityki Jednolitość polityki - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Jednolitość polityki

Innym czynnikiem mającym wpływ na centralizację uprawnień jest tendencja do osiągnięcia jednolitości polityki. Ciągłość w takich sprawach jest bardzo ważna i osoby, które to doceniają są bez wyjątku zwolennikami centralizacji.

Zwolennicy tego poglądu chcieliby, aby wszyscy klienci przedsiębiorstwa byli traktowani jednakowo zarówno jeśli chodzi o jakość towaru, jak i ceny, warunki kredytu, dostawy i usługi. Mogą oni sugerować podobną jednolitość polityki również w stosunku do dostawców, wychodząc z założenia, że polityka przedsiębiorstwa w zakresie obsługi klientów musi być jednolita.

Spotkać można również argumenty przemawiające za jednolitą polityką wewnątrz przedsiębiorstwa przynoszącą mu wyraźne korzyści Na przykład ujednolicenie systemu rachunkowości, statystyki i dokumentacji finansowej umożliwia lepsze porównanie osiągnięć poszczególnych działów oraz obniżkę kosztów. Realizowanie umów ze związkami zawodowymi jest łatwiejsze, gdy przedsiębiorstwo stosuje jednolitą politykę np. płac, sposobów awansowania, urlopów czy zwolnień z pracy. Problemy związane z !podatkami i przepisami administracji państwowej także dadzą się łatwiej rozwiązywać przy mniejszej możliwości popełniania błędów, jeśli w przedsiębiorstwie prowadzona jest jednolita polityka.

Leave a Reply