Inne czynniki wpływające na całość problemu Inne czynniki wpływające na całość problemu - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Inne czynniki wpływające na całość problemu

Ostatnim krokiem będzie określenie liczby osób, które zostaną zakwalifikowane do doskonalenia. Praktyka przedsiębiorstw jest w tym względzie bardzo różnorodna. Niektóre stosują tradycyjne metody, tżn. zakładają, że ilość wakatów będzie równa ilości osób, które zostaną zatrudnione. Inne przyjmują, że dwu, pięciu, a nawet dziesięciu wybranych kandydatów przypadać 'będzie na każde wakujące stanowisko. W dodatku każde przedsiębiorstwo w mniejszym lub większym stopniu napotyka problem rotacji kadr. Czasami kandydaci opuszczają przedsiębiorstwo zanim zostaną przeszkoleni.

Są i inne czynniki wpływające na całość problemu. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że liczba osób, które mogą być zainteresowane pracą w ich przedsiębiorstwie zależy również od czynników takich jak: klimat, odległości oraz osobiste zainteresowania. Z przyczyn tego rodzaju przedsiębiorstwa w Nowej Anglii niechętnie rekrutują personel z Kalifornii. Przyjmując pracowników blisko mieszkających mogą przecież zapobiec odchodzeniu z pracy większej liczby osób, gdyż więzy rodzinne tych pracowników skłaniają ich do pracy w okręgu, w którym mieszkają.

Każde przedsiębiorstwo stara się więc o zapewnienie napływu młodego narybku z uniwersytetów, z innych przedsiębiorstw, czy spośród własnych pracowników. Wiele przedsiębiorstw współpracuje również z dyrekcjami szkół średnich, które polecają im najlepszych kandydatów spośród uczniów opuszczających szkołę. Bez względu jednak na to, jakie metody rekrutacji stosuje przedsiębiorstwo, musi ono przede wszystkim pozyskać pewną liczbę odpowiednich kandydatów do oceny.

Leave a Reply