Ideał rady nadzorczej Ideał rady nadzorczej - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Ideał rady nadzorczej

Zatrudnianie zawodowych członków rad ma dużo stron dodatnich. Powinno przyczynić się do wprowadzenia obiektywności, fachowości oraz poczucia odpowiedzialności rad nadzorczych. Gdy wzrastać będzie zrozumienie znaczenia funkcji rad, można się spodziewać, że coraz częściej pojawiać się będą w amerykańskich przedsiębiorstwach zawodowi członkowie rad nadzorczych.

Ideał rady. Opinie na temat charakterystycznych cech idealnej rady nadzorczej są różne interesujące są wyniki ocen pracy rad dokonanych w roku 1951 instytucja ta najwyżej oceniała radę nadzorczą General Foods Corporation. Rada ta składała się z 17 członków, z tego 11 było z zewnątrz, jeden pracował uprzednio na wysokim stanowisku w tym przedsiębiorstwie, a inny był właścicielem dużego pakietu jego akcji. Członkowie z zewnątrz ustalili pobory wszystkich członków rady z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dziewięciu członków rady reprezentowało takich współwłaścicieli, jak: kilka banków handlowych i inwestycyjnych, uczelnię, przedsiębiorstwo prawnicze i przedsiębiorstwo produkcyjne. Siedmiu członków — pracowników przedsiębiorstwa miało odpowiedzialne stanowiska kierowników wyższego szczebla i działów funkcjonalnych. Wiek członków rady wahał się w granicach od 40 do 73 lat, a średnia wieku dla całej rady wynosiła 58 lat.

Rada ta spełniała i inne warunki postawione przez Instytut. Członkowie jej dużo pracowali społecznie, co wskazywało, że rozumieją znaczenie udzielania się społeczeństwu. Członkowie tej rady pracowali dobrze jako zespół, odpowiadali konsekwentnie z ramienia spółki za interesy akcjonariuszy, pracowników i społeczeństwa i poważnie podchodzili do swoich funkcji. Regularne spotkania cieszyły się dobrą frekwencją członków, którzy mieszkali w pobliżu Nowego Jorku. Dzięki staraniom takich ludzi, jak Colby M. Chester były prezes rady, Clarence Francis — prezes w roku 1951 oraz innych osób, rada działała zgodnie z wymaganiami stawianymi dobremu zarządzaniu 3B.

Leave a Reply