Historia przedsiębiorstwa Historia przedsiębiorstwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Historia przedsiębiorstwa

W starych, dobrze prowadzonych przedsiębiorstwach jest tendencja do centralizacji czy nawet recentralizacji uprawnień. Tam gdzie nie podejmuje się wielu decyzji o charakterze zasadniczym, korzyści z jednolitej polityki oraz efekty ekonomiczne wynikające z zatrudnienia kilku wysoko kwalifikowanych pracowników do podejmowania decyzji dyktują centralizację uprawnień. Taka sytuacja może tłumaczyć fakt, dlaczego wiele banków i towarzystw ubezpieczeniowych oraz pewnych przedsiębiorstw kolejowych nie wprowadza u siebie daleko posuniętej decentralizacji uprawnień. Jednakże w przedsiębiorstwie, w którym zmiany następują powoli wynika pewne niebezpieczeństwo ze zbyt daleko posuniętej centralizacji. Nowe odkrycia, silna konkurencja z nieoczekiwanej strony lub zmiany .polityczne — oto kilka czynników, które mogą wywołać dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo kierowane centralnie może nie być w stanie dostosować się odpowiednio szybko do warunków wymagających decentralizacji podejmowania decyzji.

Historia przedsiębiorstwa. Fakt centralizacji uprawnień w przedsiębiorstwie często ma swoje źródło w historii jego rozwoju. Te przedsiębiorstwa, które w głównej mierze rozwijają się od wewnątrz, jak np. Marshall Field and Company i International Harvester Company wykazują wyraźną tendencję do utrzymania centralizacji zarządzania, podobnie zresztą, jak przedsiębiorstwa rozwijające się pod kierownictwem właściciela, który je utworzył. The Ford Motor Company była doskonałym przykładem scentralizowanych uprawnień pod zarządem Henry Forda seniora, który zresztą dumny był z tego, że na najwyższym szczeblu zarządzania w jego przedsiębiorstwie nie było innych tytułów poza prezesem rady nadzorczej i dyrektorem żądał on również, aby wszystkie zasadnicze decyzje w tym olbrzymim przedsiębiorstwie były podejmowane przez niego samego.

Leave a Reply