FUNKCJE RADY NADZORCZEJ FUNKCJE RADY NADZORCZEJ - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

FUNKCJE RADY NADZORCZEJ

Bliższe obserwacje pracy typowych rad nadzorczych w amerykańskich spółkach wykazują, że wiele z nich w rzeczywistości nie zarządza ani nie kieruje działalnością spółki. Potocznie rozumiane zarządzanie jest zadaniem prezesa rady i innych pracowników wyższego szczebla typowej spółki. Rady nadzorcze często były krytykowane za to, że nie kierują działalnością przedsiębiorstwa z. W dużych spółkach oddzielenie właścicieli od kierownictwa powoduje czasami nadmierne skupienie władzy u tych ostatnich, a rada nadzorcza pozostaje tylko fikcją prawną. Zdarza się również, że pewna grupa energicznych akcjonariuszy, w których ręku znajduje się mniejszość akcji zaczyna aktywnie wpływać na działalność przedsiębiorstwa, mimo że w ich ręku znajduje się mniejszość akcji, a rada nadzorcza aprobuje narzucone przez nich sugestie.

Mimo to rady nadzorcze pełnią bardzo ważną funkcję w zarządzaniu. W myśl obowiązującego ustawodawstwa są one odpowiedzialne za kierowanie całą spółką w imieniu akcjonariuszy, którzy często są tak liczni i niezorganizowani, że nie mogą brać udziału w wytyczaniu polityki przedsiębiorstwa. Ponadto, (jak to zostanie jeszcze dalej omówione) członkowie rad nadzorczych w Stanach Zjednoczonych ponoszą odpowiedzialność za swoje postępowanie zgodnie z ustawą znaną jako Securities Act of 1933 i Securities Exchange Act of 1934. Ostra krytyka organizacji przedsiębiorstw amerykańskich po roku 1933 oraz ciągle wzrastający zakres odpowiedzialności prawnej zmusiły do zrewidowania poglądów na temat działalności i właściwego funkcjonowania rad nadzorczych w nowoczesnych spółkach. W pracy opublikowanej w 1945 roku 3 Baker mógł zatem już stwierdzić, że wielu członków rad rozumiało lepiej swoje zadania i zakres odpowiedzialności. Oprócz tego zwrócono większą uwagę na polepszenie funkcjonowania rady nadzorczej oraz na podniesienie kwalifikacji jej członków,

Leave a Reply