Filozofia zarządzania Filozofia zarządzania - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Filozofia zarządzania

Poza koniecznością poznawania i używania przez kierowników właściwych metod kontroli, trzeba tu brać pod uwagę i stan rozwoju tych metod. Udoskonalenie metod statystycznych, kontroli rachunkowej i innych narzędzi kontroli umożliwiło powstanie obecnej tendencji do szeroko pojętej decentralizacji zarządzania. Nawet najbardziej zagorzali entuzjaści decentralizacji np. General Motors, du Pont czy Sears nie byliby w stanie skutecznie wprowadzić jej w życie, gdyby nie istniały właściwe metody kontroli umożliwiające kierownictwu wszystkich szczebli sprawdzanie, czy aktualne osiągnięcia odpowiadają planowym. Decentralizacja nie oznacza likwidacji kontroli, a obniżenie szczebla, na którym decyzje są podejmowane nie jest równoznaczne z uchylaniem się od odpowiedzialności.

Filozofia zarządzania. Tak jak w innych dziedzinach zarządzania postawa kierownictwa i sposób podejścia ma duży wpływ na zasięg cen- tralizacji czy decentralizacji uprawnień w przedsiębiorstwie. Czasami kierownictwo uważa decentralizację za złoty środek zarządzania wielkim przedsiębiorstwem. Czasami naczelny dyrektor jest despotyczny, nie znoszący „wtrącania się” do jego uprawnień i chęci wydobycia od niego informacji, których zazdrośnie strzeże. W innych znów przypadkach dyrektor naczelny zatrzymuje w swoim ręku wszystkie uprawnienia nie tylko dla zaspokojenia żądzy kierowania innymi lub wykazania siły wynikającej z władzy, ale po prostu dlatego, że nie potrafi zaniechać tych czynności i zrzec się uprawnień które miał, zanim wspiął się na najwyższy szczebel zarządzania, lub też, zanim jego przedsiębiorstwo rozwinęło się do wielkich rozmiarów, a on z właściciela i jedynego (kierownika został jego dyrektorem.

Leave a Reply