Etapy oceny Etapy oceny - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Etapy oceny

Procedurę wstępnej oceny podzielić można na trzy podstawowe etapy. Po pierwsze, badanie kandydata z punktu widzenia jego potencjalnych cech jako przyszłego kierownika. Każde przedsię- s M. L. Mace The Growth and Development of Executives, Boston 1950, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, rozdz, 4. # biorstwo stawia potencjalnym kierownikom pewne minimalne wymagania i o wiele mniej kosztów ponosić się będzie, jeżeli w początkowej fazie wykryje się, jakie cechy charakteru kandydata uniemożliwią mu efektywną pracę kierowniczą. Po drugie, przekonanie odpowiednio kwalifikowanych osób, aby wysunęły swoją kandydaturę, tzn. przekonanie kandydata do danego przedsiębiorstwa. Po trzecie, każdy kandydat zapraszany jest na długotrwałą zaplanowaną rozmowę wstępną.

Badanie w okresie rekrutacji. Wstępne badanie dotyczące inteligencji, wieku oraz stopnia dojrzałości łatwo można przeprowadzić w okresie rekrutacji. Ze względu na konieczność zatrudniania tylko osób odznaczających się wysokim stopniem inteligencji, ten czynnik trzeba przebadać w pierwszej kolejności. Jeśli polecany kandydat pracuje już w przedsiębiorstwie lub firmie konkurencyjnej, można go zaprosić do działu kadr na standardowy test na inteligencję. Jeśli kandydat jest absolwentem szkoły średniej, może on na ogół udowodnić odpowiednimi świadectwami swój poziom inteligencji przedstawicielowi przedsiębiorstwa. Kandydatów takich przedstawiciel przedsiębiorstwa powinien informować, że osoba, która będzie przyjęta na stanowisko, o które się ubiegają, musi w trakcie badań testowych otrzymać ocenę wyższą niż przeciętna.

Leave a Reply