Efektywność pracy rady Efektywność pracy rady - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Efektywność pracy rady

Rada nadzorcza jako forma kierowania jest kierownikiem wieloosobowym, jednak często nie spełnia swych obowiązków jako kierownika. W dużych spółkach funkcje kierowania często są wykonywane przez grupę kierowników liniowych lub przez posiadacza większej ilości akcji. W małej spółce rada ma przeważnie formę prawną narzuconą przez przepisy i uznaną przez właścicieli-dyrektorów. Byłoby jednak krótkowzrocznością uważać radę nadzorczą za anachronizm wynikający z przestarzałych przepisów prawnych, lub zupełnie nieefektywną formę organizacyjną.

Efektywność pracy rady. Efektywność pracy rad nadzorczych jest często podawana w wątpliwość. Dowodem, że powątpiewania te nie są sprawą nową, jest następujący cytat z Adama Smitha, który pisai w pracy Bogactwo narodów w 1776 roku26:

„Działalnością handlową, jaką prowadzi kompania akcyjna, kieruje zawsze rada dyrektorów. Rada ta co prawda podlega często pod wieloma względami kontroli ogólnego zgromadzenia akcjonariuszy, lecz większość tych właścicieli rzadko kiedy ma pretensje do jakiejkolwiek znajomości interesów kompanii i jeżeli nie panują między nimi nieporozumienia, to właściciele w ogóle się o to nie kłopoczą i z zadowoleniem przyjmują półroczną czy też roczną dywidendę, jaką dyrektorzy uznają za stosowne im przyznać. Gdy więc można się uwolnić w ten sposób od wszelkich kłopotów i gdy ryzykuje się tylko ograniczoną sumę, to zachęca to wiele osób, które nigdy nie zaryzykowałyby swego majątku w spółce prywatnej, do tego, by próbowały szczęścia w kompaniach akcyjnych”.

Leave a Reply