Działanie komisji Działanie komisji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Działanie komisji

Koordynacjo. Komisje są również dogodnym narzędziem koordynowania planowania w przedsiębiorstwie oraz realizowania polityki zakładu. Dynamika rozwojowa nowoczesnych przedsiębiorstw zmusza dyrekcję do zapewnienia właściwego powiązania działalności z planami. Wskutek komplikacji, zmian oraz konieczności przydzielenia zadań liaz- nym wyspecjalizowanym komórkom, jednym z najtrudniejszych problemów staje się wzajemne skoordynowanie każdej akcji, każdego planu wycinkowego oraz każdego wydatku i to nie tylko w czasie, lecz również ilościowo.

Komisja jest narzędziem pomagającym w rozwoju planowania i wykonywaniu planów wymagających koordynacji. Osoby kompetentne mają możność uzyskiwania źródłowych danych oraz sugerowania swoich pomysłów w celu korygowania planu. Komisja jest również doskonałą płaszczyzną uzgadniania poszczególnych etapów koordynacji. Ponadto, jako narzędzie koordynacji, może doskonale koncentrować uprawnienia do sporządzania planu obejmującego wiele wydziałów.

Przekazywanie informacji. Działanie komisji stwarza dobre warunki do przekazywania informacji. Wszyscy zainteresowani danym problemem mają możność jednoczesnego zapoznania się z nim, a po omówieniu go w sposób wyczerpujący mogą podjąć decyzję i przygotować instrukcje wykonawcze. W ten sposób można zaoszczędzić dużo czasu, a żywe słowo odpowiednio akcentowane oraz możliwość natychmiastowego udzielania wyjaśnień może mieć dużo większą wartość niż najstaranniej przygotowana instrukcja.

Konsolidacja uprawnień. W normalnym działaniu przedsiębiorstw kierownik działu, sekcji czy zakładu ma tylko część uprawnień niezbędno nych dla zrealizowania programu działania. Zjawisko to nazywane jest „uprawnieniami podzielonymi”. Właściwa organizacja uwzględnia podział uprawnień pomiędzy kierowników dostosowany do ich stanowisk. Jednakże nie wszystkie problemy można w ten sposób rozwiązać, w praktyce bowiem do załatwienia różnych spraw mogą być potrzebne takie uprawnienia, których nie ma żaden kierownik na swoim szczeblu (oczywiście poza naczelnym kierownictwem).

Leave a Reply