Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa

Nie znaczy to jednak, że w przedsiębiorstwie, którego wykonanie jest scentralizowane, będą również scentralizowane uprawnienia. Nie można zaprzeczyć, że uprawnienia dają się łatwiej centralizować, jeśli działalność przedsiębiorstwa odbywa się na wspólnym terenie, a utrzymanie ścisłej kontroli procesu podejmowania decyzji przychodzi o wiele łatwiej w przypadku scentralizowanego wykonania. Jest jednak zbyt wiele innych czynników mających wpływ na centralizację uprawnień, aby przyznać pierwszeństwo czynnikowi geograficznemu.

Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa. Dynamiczny charakter działalności przedsiębiorstwa wpływa na stopień, w jakim uprawnienia mogą być zdecentralizowane. W skomplikowanym i szybko rozwijającym się przedsiębiorstwie, kierownicy, a w szczególności kierownicy wysokiego szczebla mogą być zmuszeni do podejmowania większości decyzji. Z drugiej strony tenże sam dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa może zmuszać kierownictwo do delegowania uprawnień i podjęcia ryzyka ewentualnych błędów. Na ogół problem bywa rozwiązywany przez odpowiednie delegowanie uprawnień, a w celu zabezpieczenia się przed możliwością delegowania uprawnień niedoświadczonym podwładnym szczególny nacisk trzeba położyć na szybkie określenie i ustalenie polityki przedsiębiorstwa oraz przyśpieszone doskonalenie kadry kierowniczej. Innym wyjściem stosowanym nieraz jest rozmyślne hamowanie tempa zmian rozwoju. Wielu kierowników twierdzi, że czynnikiem ograniczającym wprowadzenie zmian i rozwój przedsiębiorstwa jest brak odpowiednio przeszkolonego personelu, któremu można by delegować uprawnienia. Zdarza się, że dla samej tylko idei wprowadzania zmian uprawnienia bywają delegowane pracownikowi nieprzygotowanemu do tego, przy jednoczesnym nastawieniu, że w przyszłości, w odpowiednim momencie, trzeba będzie samemu wziąć „cugle w dłonie” i naprawić popełnione błędy.

Leave a Reply