Dodatnie strony częściowej decentralizacji Dodatnie strony częściowej decentralizacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Dodatnie strony częściowej decentralizacji

Likwidowanie scentralizowanych działów usługowych oraz centralizowanie działalności usługowej — to dwie skrajności w tej dziedzinie. Częściowa decentralizacja następuje przez nadawanie uprawnień funkcjonalnych średniego stopnia. Jest to jednak niestałe, kompromisowe rozwiązanie powodujące w rezultacie ciągłe zmiany w zakresie uprawnień dotyczących zdecentralizowanych usług. Stwarza to w konsekwencji niebezpieczeństwo szkodliwego improwizowania.

Właściwy rodzaj i stopień częściowej decentralizacji działalności usługowej może być z wielu względów korzystny. Zażalenia na niewłaściwą pracę działów usługowych są zazwyczaj uprzedzane utworzone wskutek decentralizacji jednostki doceniają wielkie znaczenie czasu i usiłują wykonywać usługi jak najszybciej i najlepiej nawet gdy nieznacznie przyspieszy się wykonanie, łatwiej będzie wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy kierownikowi wydziału liniowego.

Obciążanie wydziału produkcyjnego kosztami działu usługowego jest źródłem bezustannych kłopotów. Gdy porównuje się te koszty trudne zresztą do skontrolowania z wartością świadczonych usług porównanie jest przeważnie niekorzystne dla kosztów. Kierownicy działów produkcyjnych przyznają, że usługi muszą być wykonywane, woleliby jednak kontrolować ich koszty. Gdy zaś dojdzie do decentralizacji, personel świadczący usługi może wyraźniej i bardziej przekonywająco wykazać swój udział w pracy komórki produkcyjnej, a ta z kolei będzie mniej niezadowolona z obciążenia jej budżetu narzutami z tytułu usług.

Leave a Reply