Dobre przygotowanie porządku dziennego Dobre przygotowanie porządku dziennego - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Dobre przygotowanie porządku dziennego

W celu zapewnienia, że materiały przygotowane do obrad komisji oraz postawione przed nią zadania zostały należycie przygotowane, trzeba sporządzić program obrad. Najlepiej, jeśli przedmiot obrad znany jest członkom komisji jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia, aby mogli oni odpowiednio wcześnie zapoznać się z przedmiotem dyskusji. Trudno oczekiwać, aby nawet najmądrzejszy i najbardziej logicznie myślący członek komisji miał wyrobiony punkt widzenia na poważne sprawy, jeśli nie dano mu czasu na przemyślenie ich.

Często praktykuje się rozprowadzanie wśród członków komisji materiałów informacyjnych dopiero na sali obrad nawet najlepiej przygotowane i najbardziej wyczerpujące informacje dostarczone wówczas, nie mogą już być przestudiowane i sposób ten nie zdaje egzaminu. Zadziwia wprost fakt, jak często wielu dyrektorów i członków komisji po raz pierwszy rzuca okiem na materiał stanowiący przedmiot dyskusji dopiero w momencie, gdy znajdują się już w sali konferencyjnej. Rezultaty są wiadome. Albo traci się wtedy czas na studiowanie raportów i materiałów, albo przeciąga się obrady z powodu „głośnego myślenia” członków komisji zdarza się również, że raporty akceptowane są przez komisję bez dyskusji, że kierunek obrad narzucony jest przez przewodniczącego lub odkłada się zebranie do momentu, gdy członkowie komisji zapoznają się z przedłożonymi im materiałami.

Dlatego też ważne jest nie tylko właściwe przygotowanie materiałów do obrad komisji, lecz i podanie ich we właściwym czasie do wglądu członkom komisji.

Leave a Reply