CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ DELEGOWANIA UPRAWNIEŃ CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ DELEGOWANIA UPRAWNIEŃ - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ DELEGOWANIA UPRAWNIEŃ

Jak stwierdzono uprzednio, człowiek na kierowniczym stanowisku nie może być zdecydowanie za lub przeciw centralizacji czy decentralizacji uprawnień. Może to być tylko człowiek, który lubi delegować uprawnienia lub człowiek, który lubi sam podejmować wszystkie decyzje. Pewien znany despota w dużym przedsiębiorstwie w Stanach Zjednoczonych, który chciał podejmować sam wszystkie decyzje doszedł do wniosku, że jednak jest to niemożliwe. Nawet w mniejszych przedsiębiorstwach autokraci zmuszeni są delegować pewien zakres uprawnień swoim podwładnym przytacza przykład dyrektora fabryki jedwabiu sztucznego dającej rocznie 50.000.000 doi. dochodu, który kierował się zasadą „co mówią o tym dokumenty”, nie delegując uprawnień do podejmowania decyzji. I chociaż dyrektor ten podejmował zadziwiającą ilość drobnych decyzji, artykuł wymienia przypadki, kiedy zwracał się do interesantów mówiąc: „proszę porozumieć się z kierownikiem reklamy” lub „proszę porozmawiać o tym z p. Marty”.,

Zakres w jakim uprawnienia są delegowane zależy w znacznej mierze od nastawienia poszczególnych kierowników są jednakże pewne czynniki, które określają zakres centralizacji. Niektóre z nich wynikają z charakteru zarządzania przedsiębiorstwem, lecz większość z nich znajduje się poza zakresem kontroli indywidualnego kierownika. Niektórzy kierownicy potrafią oprzeć się wpływom tych czynników, podczas gdy inni uznają je za słuszne i ustalają odpowiednio politykę delegowania władzy nikt jednak nie może tych czynników ignorować i jednocześnie efektywnie kierować swoim odcinkiem.

Leave a Reply