Członek rady w małej spółce – opis Członek rady w małej spółce - opis - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Członek rady w małej spółce – opis

Podobnie ma się sprawa z przestawieniem działalności przedsiębiorstwa w związku z rozwojem techniki lub zmianą sytuacji politycznej czy ekonomicznej obciążony codziennymi troskami właściciel może te sprawy przeoczyć, podczas gdy członek rady z zewnątrz patrząc bardziej perspektywicznie, mógłby zająć się tymi sprawami we właściwy sposób. W małych przedsiębiorstwach problem następców kierowników jest szczególnie ważny kierownicy nie mają bowiem zastępców mogących w każdej chwili objąć ich stanowiska. Nieporozumienia i zazdrości pomiędzy właścicielami a ich bezpośrednimi podwładnymi mogą osiągnąć przesadne rozmiary, jeśli nie zostaną w porę zlikwidowane. Interesy mniejszych akcjonariuszy mogą być pomijane przez ambitnego właściciela większości akcji w małym przedsiębiorstwie. Te problemy oraz inne, mimo że spotykane są nie tylko w małych spółkach, mają jednak dla małych spółek niezmiernie ważne znaczenie. Właściwe ich rozwiązanie wymaga umiejętności, taktu oraz obiektywnego spojrzenia, które to warunki może spełniać dobrze dobrany członek rady nadzorczej z zewnątrz.

Poza tymi specjalnymi funkcjami członek rady w małej spółce może również spełniać wszystkie inne zadania wykonywane przez dyrektorów przedsiębiorstw — stawiać odpowiednio sformułowane pytania, dostosowywać działalność przedsiębiorstwa do potrzeb społecznych oraz kontrolować wyniki.

Leave a Reply