CZŁONEK RADY I OŚWIADCZENIE CZŁONEK RADY I OŚWIADCZENIE - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

CZŁONEK RADY I OŚWIADCZENIE

Uchwalenie tych ustaw w roku 1933 i 1934 i wynikająca z nich odpowiedzialność spowodowało zaniepokojenie wielu tytularnych członków rad nadzorczych, nie biorących czynnego udziału w zarządzaniu spółką.

Prawo wymaga, aby oświadczenie było podpisane tylko przez większość rady jednakże każdy członek rady ponosi za to odpowiedzialność cywilną w myśl prawa. Członek rady, który nie podpisał oświadczenia może uniknąć odpowiedzialności, jeśli zrezygnuje ze stanowiska przed datą oświadczenia i jeśli zgłosi komisji, że nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za rzetelność i dokładność podania faktów w oświadczeniu. W myśl prawa nabywcy mogą występować sądownie przeciwko jakimkolwiek lub wszystkim wymienionym poniżej osobom: 1) każdemu sygnatariuszowi oświadczenia 2) każdemu członkowi rady lub współwłaścicielowi przedsiębiorstwa wypuszczającym akcje, jeśli sprawowali swoje funkcje w momencie złożenia oświadczenia 3) każdej osobie, która wyraziła zgodę na podanie swojego nazwiska w oświadczeniu jako członka rady lub współwłaściciela w tym czasie lub w najbliższej przyszłości 4) każdemu ekspertowi, który wyraził zgodę na umieszczenie swojego nazwiska w oświadczeniu, co oznacza, że jest on osobą, która przygotowała lub potwierdziła dane zamieszczone w oświadczeniu, które okazały się fałszywe 5) każdemu sygnatariuszowi akcji 6) każdej osobie, która kontroluje wyżej wymienione, chyba że nie była odpowiednio poinformowana lub nie miała powodów do przypuszczeń, że tak podane fakty podlegają odpowiedzialności prawnej.

Leave a Reply