CZŁONEK RADY I OŚWIADCZENIE CZ. II CZŁONEK RADY I OŚWIADCZENIE CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

CZŁONEK RADY I OŚWIADCZENIE CZ. II

W rezultacie ci, którzy nie chcieli narażać się na tego rodzaju odpowiedzialność zrezygnowali ze swoich stanowisk. Jednakże w miarę upływu lat i nabywania przez sądy doświadczeń w stosowaniu tych ustaw, jak również w rezultacie zrozumienia konieczności udzielania pełnej informacji oraz dzięki obserwacjom, z których wynikało, że sprawy o odszkodowania regulowane tymi ustawami nie były częste — członkowie rad przestali niepotrzebnie obawiać się odpowiedzialności. Z drugiej strony, żaden członek rady nadzorczej spółki, której akcje znajdują się w obrocie nie lekceważy ciążącej na nim odpowiedzialności i ogólnie rzecz biorąc te akty prawne wywarły bardzo korzystny wpływ na działalność rad nadzorczych spółek.

Odpowiedzialność prawna a postępowanie etyczne. Pomimo że odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych jest teoretycznie bardzo duża, w praktyce rzadko zdarzają się przypadki jej egzekwowania. Trudno również stwierdzić, aby ta odpowiedzialność utrudniała działalność rad, o ile nie zaistnieją przypadki wyraźnych przestępstw lub zaniedbania. Prawo słusznie nie nakłada na członków rad nadzorczych ,,kaftanu bezpieczeństwa”, wychodząc z założenia, że osoba, która ma podejmować decyzje w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, musi mieć zapewniony margines ryzyka, popełniania błędów oraz swobodę oceny w ramach obowiązującego prawa.

Leave a Reply