Centralizacja ustalania polityki przedsiębiorstwa Centralizacja ustalania polityki przedsiębiorstwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Centralizacja ustalania polityki przedsiębiorstwa

Objęcie decentralizacją całości przedsiębiorstwa możliwe jest dzięki ciągłemu szkoleniu kierowników przewidywanych na stanowiska dyrektorów zakładów i wyżej. Drucker stwierdził, że wielu z nich wywodzi się z wydziałów i zakładów, w których uprawnienia były w dużym stopniu zdecentralizowane oraz, że w przedsiębiorstwie panuje opinia, że kierownicy niższych szczebli o odpowiedniej praktyce w dziedzinie zarządzania mają największe szanse awansowania.

Centralizacja ustalania polityki przedsiębiorstwa. Na podstawie dotychczasowych rozważań można by wyrobić sobie błędny pogląd na stopień niezależności dyrektorów zakładów jednak te 5% decyzji zarezerwowanych dla kierownictwa najwyższego szczebla ma ogromną wagę. W General Motors są zresztą bardzo ciekawe sposoby ustalania centralnej polityki przedsiębiorstwa. Jak wynika z rys. 9 u szczytu schematu organizacyjnego G. M. działa komisja polityki opąracyjnej jest ona odpowiedzialna wobec rady nadzorczej, a jednocześnie sprawuje zwierzchnictwo nad komisją administracyjną. Sprawami finansowymi zajmuje się komisja polityki finansowej, także bezpośrednio podległa radzie nadzorczej. Radzie nadzorczej podlega również bezpośrednio komisja rewizyjna oraz komisja premii i płac. Komisji administracyjnej podlega 10 grup działających jako podkomisje, których zadaniem jest przygotowanie i opracowanie polityki dla wyspecjalizowanych zagadnień. Taka organizacja oparta o system komisji z radą nadzorczą jako najwyższą komisją na czele oraz z grupą kierowników najwyższego szczebla i sztabami: generalnym, finansowym i prawnym, z dyrektorami wydziałów, stanowi instrument określający politykę przedsiębiorstwa.

Leave a Reply