Centralizacja kontroli finansów Centralizacja kontroli finansów - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Centralizacja kontroli finansów

Łączenie decentralizacji uprawnień z pewnym stopniem centralizacji, koniecznym dla właściwego kierowania, stwarza możliwość osiągnięcia wysokiego stopnia efektywności działania General Motors. Najważniejszym chyba scentralizowanym działaniem jest kontrola finansowa. Kontrola rachunkowości umieszczona jest na najwyższym szczeblu i uniezależniona od kierownictwa innych szczebli. Kontrola księgowa łącznie z kontrolą metod prowadzenia księgowości w poszczególnych zakła dach, analiza porównawcza kosztów oraz analiza porównawcza zysków poszczególnych zakładów, podlegają wicedyrektorowi do spraw finansowych i prawnych. Kontrolerzy finansowi poszczególnych zakładów są odpowiedzialni nie tylko wobec swojego bezpośredniego zwierzchnika w linii — dyrektora zakładu — lecz również odpowiadają funkcjonalnie wobec kontrolera finansów całego przedsiębiorstwa, przesyłając mu bilanse sitrat i zysków, analizy kosztów i inne dane finansowe przygotowane zgodnie z instrukcjami biura centralnego.

Centralizacja kontroli finansów jest ściśle powiązana z planowaniem na najwyższym szczeblu. Kierownictwo przedsiębiorstwa w porozumieniu z zakładami ustala plany docelowe, politykę produkcyjną i zbytu oraz sposoby realizacji dostosowane do centralnie ustalanych długofalowych planów przedsiębiorstwa. Te cele główne oraz plany przekształcane są na budżety kapitałowe i obrotowe, co nawet przy dużym stopniu swobody w podejmowaniu decyzji przez dyrektorów zakładów umożliwia kierownictwu przedsiębiorstwa właściwą kontrolę finansów.

Leave a Reply