Cena decyzji Cena decyzji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Cena decyzji

Chyba najważniejszym czynnikiem wpływającym na decentralizację zarządzania tak samo, jak i na inne sprawy związane z polityką przedsiębiorstwa jest wysokość kosztów. Ogólnie rzecz biorąc, im większe koszty wynikną dla przedsiębiorstwa w rezultacie podjętej decyzji, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie ona podjęta na wyższym szczeblu zarządzania. Koszt ten może być wyliczony bezpośrednio w dolarach i centach lub też określany takimi niewymiernymi wskaźnikami jak: dobre imię przedsiębiorstwa, jego pozycja na rynku konkurencji lub wpływ decyzji na sprzyjającą lub niesprzyjającą atmosferę pracy. Dlatego też decyzja o zakupie samolotów w przedsiębiorstwie transportu lotniczego będzie podjęta na szczycie schematu zarządzania, podczas gdy decyzja o zakupie biurek w tym samym przedsiębiorstwie podjęta zostanie na szczeblu działu zaopatrzenia. Kontrola techniczna w przedsiębiorstwie farmaceutycznym, w którym pomyłka może stanowić o dobrym imieniu przedsiębiorstwa, będzie odpowiedzialna wobec kierownictwa na wysokim szczeblu natomiast kierownik działu kontroli technicznej w fabryce zabawek może być odpowiedzialny wobec zwierzchnika na dużo niższym szczeblu.

Wyższy koszt błędu zmniejsza możliwość decentralizacji uprawnień, do podejmowania decyzji. Nie wynika to ze stanowiska, że kierownictwo najwyższego szczebla popełnia mniej pomyłek niż kierownictwo niższe. Do pewnego stopnia można się z tym zgodzić, ponieważ kierownicy wysokiego szczebla mają na ogół wyższe kwalifikacje i pełniejsze informacje. Zasadniczym momentem jednak jest ciężar gatunkowy odpowiedzialności. Jak już mówiono, kierownik delegujący uprawnienia nie deleguje odpowiedzialności. Wskutek tego, w przypadku, gdy ewentualny błąd mógłby spowodować bardzo poważne następstwa, kierownik może uznać, że nie powinien delegować uprawnień do podejmowania tego rodzaju decyzji.

Leave a Reply