Cena decyzji – kontynuacja Cena decyzji - kontynuacja - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Cena decyzji – kontynuacja

Z drugiej strony tego rodzaju decyzje muszą być przemyślane, a w dużych przedsiębiorstwach nie mogą być podejmowane zbyt często. Istnieje niebezpieczeństwo, że kierownik może się obawiać delegowania jakichkolwiek uprawnień swoim podwładnym do podejmowania decyzji i przesadzać w ocenie niebezpieczeństwa i kosztów wynikających z decyzji podwładnych. Przeciążony pracą kierownik, który tak postępuje, może spowodować większe koszty dla przedsiębiorstwa wynikające z opóźnień lub braku decyzji, niż przewidywane przez niego koszty ewentualnych błędów przy podejmowaniu decyzji przez podwładnych. Chociaż nie ma możliwości uchwycenia tego statystycznie, doświadczenie wskazuje, że kierownicy wyższego szczebla powodują wzrost kosztów przez centralizację uprawnień, a w konsekwencji stworzenie sytuacji, w której ich podwładni nie otrzymują jasno sprecyzowanych instrukcji koszty te są dużo wyższe niż ryzyko, na które naraziliby przedsiębiorstwo zezwalając swoim podwładnym na podjęcie za nich tych decyzji. Zasięg podejmowania decyzji zależy od możliwości kontrolowania tego. W typowym dużym przedsiębiorstwie dyrekcja ma prawo uważać, że nie może delegować uprawnień do wydatkowania kapitałów przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może zbankrutować z braku gotówki, mimo że wykazuje zyski księgowe, a to dlatego, że zapas gotówki ma zasadnicze znaczenie dla działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Na przykład schemat organizacyjny General Motors Corporation (rysunek 9) wykazuje, że strona finansowa działalności przedsiębiorstwa jest scentralizowana u jednego z zastępców dyrektora, odpowiedzialnego wobec rady nadzorczej, a nie swojego bezpośredniego zwierzchnika. Jest to jeden z przykładów, jak ważna jest bezpośrednia kontrola w tej dziedzinie.

Leave a Reply