Cele dla produkcji Cele dla produkcji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Cele dla produkcji

– 1. Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie produkcji zróżnicowanie produkcji łagodzi sezonowe skoki podaży oraz zaciera złe wrażenie, jakie mógł wywołać wyrób, który nie przyjął się na rynku.

– 2, W celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia personelu należy w pełni wykorzystywać istniejący park maszynowy zawieranie subkontraktów jako zjawisko stałe może występować w przypadku braku mocy produkcyjnej, ze względów ekonomicznych lub w przypadku braku specjalnego wyposażenia i personelu o kwalifikacjach technicznych.

– Następstwa organizacyjne

– 1. Podział produkcji na wydziały branżowe.

– 21 — Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych

– 2. Utworzenie działów kontroli produkcji i montażu,

– 3. Koordynacja produkcji ze zbytem za pośrednictwem komisji złożonej z zainteresowanych kierowników.

Konieczność dążenia do jak najlepszego opracowyiaania projektów. Wiele trudności stwarza przedsiębiorstwu fakt, że projektując strukturę organizacyjną bierze się przede wszystkim pod uwagę osoby, do których „dopasowuje się” projekt, zamiast najpierw sporządzić plan organizacji najwłaściwszej dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa, a dopiero później dostosowywać go do ludzi. Organizacje muszą oczywiście działać poprzez ludzi, lecz system organizacyjny dostosowany do obecnie zatrudnionego personelu, który nie zawsze odpowiada wymaganiom, nigdy nie będzie w zgodzie z naukowym podejściem do grupowania czynności i logicznego przydzielania uprawnień. Ponadto tego rodzaju projekt organizacji powoduje powstawanie w przedsiębiorstwie trudnych problemów wynikających z zasugerowania się osobowością poszczególnych kierowników nawet po ich odejściu z przedsiębiorstwa. Tak zaprojektowany system organizacyjny nie zapewnia wreszcie realizowania długofalowych planów przedsiębiorstwa.

Leave a Reply