Cechy podlegające ocenie Cechy podlegające ocenie - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Cechy podlegające ocenie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że człowiek awansowany na coraz wyższe stanowiska kierownicze zmienia sposób wykorzystywania swojego czasu pracy. Na najniższym szczeblu zarządzania zajmuje się on prawie wyłącznie bieżącymi sprawami swej komórki. Nawet jego kontakty z innymi wydziałami są ograniczone. Awansując na coraz wyższe stanowiska, działa w coraz innych warunkach. Coraz więcej czasu poświęca pracy w komisjach oraz współdziałaniu z innymi wydziałami. Doszedłszy do szczebla kierownika wyższego szczebla połowę lub więcej czasu pracy poświęca na załatwienie spraw z pracownikami, klientami oraz na sprawy społeczne. Im wyższe stanowisko, tym większa odpowiedzialność w’obec społeczeństwa. Na najwyższym szczeblu kontakty zewnętrzne są już bardzo intensywne.

To wszystko uwzględnić trzeba podając ocenie kierowników wyższego szczebla. Kierownik taki musi mieć doświadczenie w różnego rodzaju działalności czasem bardzo luźno związanej z wewnętrznymi sprawami przedsiębiorstwa. Do obowiązków tego rodzaju należeć mogą kontakty ze związkami zawodowymi, działalność w stowarzyszeniach przemysłowych, sprawy społeczne, sprawy związane z zamówieniami państwowymi oraz kontakty zagraniczne. Reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz nakłada na kierownika dużą odpowiedzialność. Bardziej niż samej tylko znajomości zagadnień, wymaga to wysokiego stopnia dojrzałości życiowej. Pracownik awansowany na stanowisko wyższego szczebla nie ma jeszcze doświadczeń niezbędnych dla wykonywania swoich nowych obowiązków. Okresowe oceny wykażą, jakie cele należy w najbliższej przyszłości postawić przed taką osobą oraz jaki rodzaj pracy umożliwi jej zdobycie potrzebnych doświadczeń.

Leave a Reply