Cahrakter danej jednostki Cahrakter danej jednostki - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Cahrakter danej jednostki

Koszty wynikające z rozmiaru przedsiębiorstwa można przypisać głównie komplikacjom związanym z podejmowaniem decyzji mogą one być poważnie zmniejszone przez rozbicie dużego przedsiębiorstwa na pewną liczbę grup o dużej samodzielności. Zbliżenie kierowników najwyższego szczebla zarządzania do miejsca, w którym decyzja musi być podjęta -— przez zmniejszenie rozmiarów przedsiębiorstwa — może spowodować podniesienie wydajności zarządzania umożliwi szybkie podejmowanie decyzji, oszczędzi czas kierowników, którzy w przeciwnym przypadku byliby zmuszeni koordynować swoje decyzje z innymi, zmniejszy ilość „papierowej roboty”, oraz podwyższy jakość podejmowanych decyzji dzięki rozsądnemu ograniczeniu zasięgu uprawnień do Ich podejmowania.

Dokładne określenie tego zasięgu nie jest możliwe. Niektórzy doświadczeni kierownicy uważają, że może on obejmować 1000 osób, inni określają tę liczbę na 100 do 200 osób są też i tacy, którzy utrzymują, że najsłuszniej jest tworzyć przedsiębiorstwo zatrudniające 2500 osób, które da się podzielić na wydziały o właściwej z punktu widzenia kierownictwa wielkości, a z których każdy będzie w znacznym stopniu zdecentralizowany 3. W każdym razie można udowodnić, że jeśli dana jednostka przekroczy tę wielkość, to zbyt duża odległość od górnego do dolnego szczebla hierarchii organizacyjnej może obniżyć jakość i szybkość podejmowanych decyzji.

Równie ważny jak wielkość głównej i podległej jednostki, na której szczeblu podejmuje się decyzje, jest charakter tej jednostki. Decentralizacja może być w pełni efektywna tylko wtedy, gdy dana jednostka otrzyma pewien zakres samodzielności ekonomicznej i kierowniczej. Taki dział funkcjonalny jak dział zbytu nie może być w normalnych warunkach tak niezależny, jak dział produkcyjny lub oddział terenowy. Wydział zatrudniający np. 1000 inżynierów, czy agentów handlowych

Likwidowanie niedogodności wynikających z wielkości przedsiębiorstwa

Omówienie tego problemu patrz Problems and Policies of Decentralized Management, „General Management Series”, nr 154, New York 1352, American Management Association. nie jest nigdy tak niezależny, jak wydział terytorialny lub wydział o pełnym cyklu produkcyjnym, który skupia prawie wszystkie funkcje przedsiębiorstwa. Wynika stąd, że dzieląc przedsiębiorstwo na mniejsze autonomiczne jednostki należy kierować się specjalizacją branżową lub podziałem terytorialnym.

W zapale likwidowania niedogodności wynikających z wielkości przedsiębiorstwa nie należy zapominać o pewnych ujemnych stronach podziału. Decentralizacja władzy może spowodować zachwianie jednolitości polityki oraz trudności w osiągnięciu właściwego stopnia koordynacji. Wydział lub inna samowystarczalna jednostka przedsiębiorstwa może do tego stopnia zająć się swoimi własnymi celami, że zapomni o celach całości przedsiębiorstwa. Nie ma chyba kierownika w naczelnej dyrekcji dużego przedsiębiorstwa, który by nie powiedział wówczas, że jakaś podległa mu jednostka jest na dobrej drodze do „zrujnowania przedsiębiorstwa”. Takie usamodzielnienie komórek może spowodować i to, że umiejętności i możliwości kierowników najwyższego szczebla i podległych im działów nie będą we właściwy sposób wykorzystywane dla dobra całości przedsiębiorstwa. Doświadczenie i wykształcenie tych ludzi przedstawia dla przedsiębiorstwa dużą wartość i właściwe wykorzystanie ich może oddać nieocenione usługi podległym kierownikom.

Leave a Reply