Brak zdecydowania ze strony przedsiębiorców Brak zdecydowania ze strony przedsiębiorców - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Brak zdecydowania ze strony przedsiębiorców

Inną przyczyną braku kadr kierowniczych jest niezdecydowanie większości przedsiębiorców. Wielu dyrektorów waha się, czy doskonalić kierowników, gdyż sami nie wiedzą, co właściwie kierownik powinien robić. Wielu przedsiębiorców nie zna również przyszłego zapotrzebowania na kierowników w swoim przedsiębiorstwie. W «wiązku z tym powstaje pytanie, o ile dalekowzroczny powinien być kierownik przedsiębiorstwa. Dyrektorzy zajmujący się problemami dnia codziennego oraz planami na najbliższą przyszłość mają tendencje odkładania na później spraw związanych z doskonaleniem kadr kierowniczych. W przedsiębiorstwach, które doskonalenie kadr odczuwają jako ciężar finansowy, zaniedbania na tym polu są oczywiście jeszcze częstsze.

Dyrektorzy przedsiębiorstw ociągają się z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za zabezpieczanie przedsiębiorstwa w kadry kierownicze, co przecież wchodzi w zakres ich obowiązków. W niewielu tylko przedsiębiorstwach powierza się kierownikom niższych szczebli zadanie doskonalenia kadr następców. Zadanie to trzeba oczywiście jasno określić. Ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z roli, jaką w przedsiębiorstwie pełnią kierownicy i którzy obawiają się wydatków na doskonalenie przyszłych kadr kierowniczych (zwłaszcza, gdy kandydaci na przyszłych kierowników mają swobodę w zmianie pracy po przeszko- leniu), często zaniedbują obowiązku szkolenia. Postawę taką zaobserwować można zwłaszcza u kierowników, których kiedyś jako początkujących pracowników utrzymywano w przeświadczeniu, że objęcie stanowiska kierowniczego we własnym przedsiębiorstwie zależy od szczęścia lub doświadczenia, a poza tym zawsze można przecież zatrudnić kogoś z zewnątrz.

Kandydatów na przyszłych kierowników brakuje również i dlatego, że sami przedsiębiorcy nie znają właściwych metod doskonalenia kadr. Mogą oni nawet rozumieć konieczność przygotowania kadr kierowniczych i przyjąć na siebie obowiązek ich doskonalenia, nie są jednak pewni, które z metod szkolenia są najlepsze, a to opóźnia ich decyzję rozpoczęcia szkolenia. Uniwersytety, konsultanci przemysłowi, stowarzyszenia przemysłowców oraz !poszczególne przedsiębiorstwa czynią dopiero próby w tej dziedzinie. Jest więc oczywiste, że rozsądny przedsiębiorca, wiedząc iż metody szkolenia nie są do tej pory dokładnie sprecyzowane, nie będzie się spieszył z przyjęciem formalnego programu.

Leave a Reply