BRAK KADRY KIEROWNICZEJ BRAK KADRY KIEROWNICZEJ - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

BRAK KADRY KIEROWNICZEJ

Kierownictwa przedsiębiorstw coraz częściej zaczynają zdawać sobie sprawę, że niewiele jest potencjalnej kadry kierowniczej. Wynika to zarówno z opublikowanych prac na ten temat, jak i z obserwowania wysiłków przedsiębiorstw intensywnie poszukujących i doskonalących kandydatów na przyszłych kierowników. Przyczyny tego stanu rzeczy są skomplikowane.

Nowoczesny przemysł a problem kadr kieroumiczych. Zwiększenie się rozmiarów nowoczesnej jednostki przemysłowej niewątpliwie spowodowało wzrost zapotrzebowania na osoby o odpowiednich kwalifikacjach kierowniczych. Duże przedsiębiorstwo jest pod tym względem w zupełnie innej sytuacji niż małe, gdyż praca personelu wygląda zupełnie odmiennie w obu typach przedsiębiorstw. Małe firmy często nie mogą osiągać pełnych korzyści ekonomicznych z podziału pracy na kierowniczą i niekierowniczą. Rola mistrzów, kierowników oddziałów, kierowników biur i kierowników licznych oddziałów w dużych przedsiębiorstwach polega głównie na wykonywaniu funkcji zarządzania. W dużych przedsiębiorstwach występuje więc o wiele większe zapotrzebowanie na kierowników.

Jest i druga przyczyna braku odpowiednio !kwalifikowanych kierowników wynikającego ze wzrostu liczby i wielkości przedsiębiorstw. Decyzje podejmowane przez kierowników licznych przedsiębiorstw wywierają głęboki wpływ na właścicieli, pracowników, społeczeństwo i administrację państwową. Kwalifikowani, zdolni kierownicy są zatem potrzebni, aby przez swoje decyzje i działanie przyczyniać się do dobrobytu społeczeństwa oraz osób bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem. Ryzyko, jakie ponosiłoby społeczeństwo zatrudniając słabszych kierowników, jest nie do przyjęcia.

Leave a Reply