Bodźce niematerialne a rady nadzorcze Bodźce niematerialne a rady nadzorcze - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Bodźce niematerialne a rady nadzorcze

W związku z niskimi płacami członków rad nadzorczych muszą istnieć inne bodźce do zachęcania ich do uczestniczenia w pracach rad nadzorczych. Jednym z nich jest prestiż wynikający z współudziału w pracach wybranej grupy ludzi stojących na czele spółki24. Nawet w mniejszych koncernach prestiż ten może być znaczny.

Innym bodźcem może być chęć wystawienia na próbę swoich umiejętności fachowych, a więc ambicja zawodowa. Wykorzystywanie doświadczeń i umiejętności jednostki dla rozwiązania podstawowych problemów polityki wymagających dużego wysiłku umysłowego, stanowi dużą atrakcję dla wielu osób, tak samo zresztą, jak możliwość poszerzenia zakresu doświadczeń przy rozwiązywaniu różnorakich problemów działalności przedsiębiorstw. Wiele osób powoduje się również po prostu chęcią służenia ogółowi oraz chęcią wyrobienia opinii, że czynność zarządzania jest pracą zawodową wyższego rzędu.

Trudno zaprzeczyć, że wielu członków rad powoduje się korzyściami, które mogą uzyskać z racji tego stanowiska. Przedstawiciel dużego banku może traktować uczestniczenie w radzie nadzorczej jako ważny kanał informacji dla klienta, który potrzebuje dużych kredytów bankowych prawnik może traktować to uczestnictwo jako dobry sposób zdobycia szerszej klienteli. Pomimo że istnieją tu trudności w sprawach etycznego działania i problemy prawne gdy członek rady jest równocześnie” członkiem rady nadzorczej przedsiębiorstwa współpracującego z jego firmą nawet wtedy gdy skrupulatnie unika udziału w głosowaniu w sprawach dotyczących powiązań z jego przedsiębiorstwem, nie da się zaprzeczyć, że jego związki z innymi członkami rady są dla niego bardzo korzystne.

Leave a Reply