ANALIZA STANOWISKA KIEROWNICZEGO ANALIZA STANOWISKA KIEROWNICZEGO - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ANALIZA STANOWISKA KIEROWNICZEGO

Twierdzenie, że właściwe obsadzanie stanowisk kierowniczych zależy głównie od uświadomienia sobie, czego przedsiębiorstwo oczekuje od kierownika, jest może truizmem. A przecież to, czego przedsiębiorstwo oczekuje od kierowników, łączy się ściśle z celem działania przedsiębiorstwa i brane jest pod uwagę już wtedy, gdy opracowuje się plany mające zapewnić przedsiębiorstwu przyszłe kadry wykwalifikowanych kierowników. Jak wykazano w Rozdziale 3, istota pracy kierowniczej nie zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, ani też od szczebla organizacji w przedsiębiorstwie.

Oddziaływanie celów i strategii przedsiębiorstwa. Kwalifikacje personelu kierowniczego potrzebnego w danym przedsiębiorstwie w znacznym stopniu zależą od celów i od polityki działania. Nawet w małym przedsiębiorstwie praca kierownicza jest zagadnieniem złożonym. A nie można przecież w każdym przedsiębiorstwie stworzyć laboratorium, gdzie można by badać postawy ludzi. Inżynier, fizyk, czy chemik badając istotę zjawiska może to robić w odpowiednich warunkach. Uczony jest w stanie wyeliminować oddziaływanie ubocznych czynników tworząc sytuację, gdy nie mają one w ogóle wpływu na przedmiot badań lub postępując tak, aby miały one na przeprowadzane badania określony wpływ. Przedsiębiorca nie jest w tak szczęśliwej sytuacji w decyzjach swoich musi brać pod uwagę czynniki takie jak: cykle koniunk- turalne, tendencje polityczne i ekonomiczne, politykę administracji państwowej oraz kierunki polityki światowej, tendencje rynkowe, aktualne i przyszłe układy konkurencyjne. Podejmując decyzję musi on ocenić wpływ tych czynników na dziedzinę, której decyzja ta dotyczy. Przedsiębiorca nie może przyjmować takich łatwych założeń, jak: „pozostałe czynniki są bez zmian”.

Leave a Reply